A Zöld Óvoda koordinátori képzést 2016. március 7. és 9. között tartottuk meg a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának központi épületében. Az időpontválasztás szerencsésebb volt, mint a nyári képzések idején, hiszen jóval nagyobb volt az érdeklődés a képzés iránt, mint az elmúlt évben. A képzésre előzetesen 25 óvodából közel 30 fő jelentkezett, ám később különféle indokok miatt sokan lemondták a részvételt. Így végül 18 óvoda 19 óvodapedagógusa vett részt a képzésen.

 

A képzés az ismerkedéssel kezdődött. A résztvevők körben állva mutatkoztak be egymásnak, röviden elmondták, hogy melyik településről, melyik intézményből érkeztek. Az Ökobingó játékkal folytattuk, amely sikeresen járult hozzá ahhoz, hogy a résztvevők jobban megismerhessék egymást.

A rövid technikai és tartalmi összegzés után az intézmények bemutatkozásával folytattuk. Az intézményi bemutatkozást rendkívül hasznosnak találták a résztvevők, hiszen sok-sok ötletet kaptak egymástól. Az erre szánt időt viszont többen kevesellték. A program folytatásában a fenntarthatóság pedagógiájáról, illetve a legújabb eredmények és módszerek bemutatásáról esett szó. Az elméleti háttér megértéséhez a résztvevők egy előadást láthattak, hallhattak a fenntarthatóságról, fenntarthatóságra nevelésről. Ezután kiscsoportos munka kezdődött.

Az újabb elméleti részben a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatáról, a tanulásról szóló pedagógiai irányzatokban rejlő lehetőségekről, a konstruktivista, az élmény- és a projektpedagógia jellemzőiről volt szó. Utána kiscsoportos munka vette kezdetét, amely során egy gondolattérkép készült a konstruktív pedagógiáról. A továbbiakban a résztvevők személyes intézményi vagy egyéni tapasztalatai alapján próbáltuk feltérképezni a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatát a különböző intézményekben.

A következőkben a Natura 2000 Hálózat bemutatásáról esett szó egy előadás keretében. A résztvevőknek kivetítve bemutattuk az interneten található Natura 2000-es területeket bemutató térképeket és azok gyakorlati használatát. Kiosztottuk és megismertettük a résztvevőkkel a Natúrázzunk! – Natura 2000 kézikönyvet is.
A Natura 2000-es program további része a következő napra húzódott át. Ezt a részt Mondok Zsuzsa képző vezette le. A reggeli beszélgető, ismerkedő kör után azoknak az ismereteknek az átadására került sor, amelyek segítségével integrálható a Natura 2000 területekkel kapcsolatos pedagógiai munka a zöld óvodai tevékenységekbe.

Kiscsoportos terepi munka keretében öröm-bánat térkép készítésébe kezdtek a résztvevők. A továbbiakban kiscsoportos munka folyt a Natura 2000 területekkel kapcsolatos tartalmak óvodai tevékenységekben, és nevelési feladatokban való megjelenítéséről. A Natura 2000-es téma lezárásaként páros munkában a résztvevők a képzésen eddig felmerült témák, módszerek segítségével elkezdtek el egy tervezési folyamatot saját óvodai környezetükre, maguk választotta témára, helyszínre vonatkoztatva.

A képzés soron következő részében a Zöld Óvoda fogalmának tisztázására, illetve a Zöld Óvoda címpályázat részét képező kritérium rendszer közös értelmezésére került sor. Kiscsoportos munka keretében a kritérium rendszer legfontosabb szempontjaival dolgoztunk. Gondolattérkép is készült arról, hogy kinek mit jelent Zöld Óvodának lenni? A feladat végén a képző összegzésében az egészintézményes megközelítés fontosságáról beszélt.

A folytatásban a Zöld Óvoda munkaterv jellemzőiről, a Zöld Óvoda munkaterv tartalmáról esett szó az óvodai nevelés országos alapprogramjának tükrében, majd a minőségbiztosításról, valamint a PDCA ciklus lényegéről halhattak előadást a résztvevők.

A képzés 3. napján a saját óvodai munkatervek elemzésével és a továbbfejlődési lehetőségek vizsgálatával folytatódott a program, Surányiné Palkó Eleonóra vezetésével. Ezután egy összegző előadást hallgathattak meg a résztvevők a SWOT analízisről, majd a gyakorlat során a SWOT analízis módszerét alkalmazva elemezték saját munkatervüket.
A továbbiakban rátértünk a Zöld Óvod munkatervek készítésével kapcsolatos ismeretanyag átadására. A rendelkezésre álló idő alatt a résztvevők a saját munkaterveiket fejleszthették tovább, vagy átdolgozhatták a képzésen eddig tanultak beépítésével.

A következő részben a Zöld Óvoda munkaterv megvalósítása, az intézményfejlesztés, és a finanszírozási lehetőségek kerültek szóba. A folytatásban kerekasztal beszélgetés keretében arról beszélgettünk a résztvevőkkel, hogy miként gondolják a Zöld Óvoda cím elnyerése után az óvodai létet. Majd a résztvevők megfogalmazták véleményüket a zöld óvodai program intézményfejlesztő hatásáról, illetve a Zöld Óvoda kritériumok alapján végig gondolták, hogy saját óvodájukban milyen fejlesztésre ad lehetőséget a Zöld Óvoda cím elnyerése.

A résztvevők nem csalódtak a háromnapos rendezvényben. A képzésen kapott információk újszerűek voltak, az itt megszerzett tudást az óvodai gyakorlatban hasznosíthatónak találta. A képzésen alkalmazott módszereket megfelelőnek találták, az előírt követelményeket teljesíthetőnek ítélték. A képzők munkájával szinte teljes mértékben elégedettek voltak a résztvevők. Vendégelőadóink ezúttal is magas szintű szakmai tudásukkal, színvonalas előadásaikkal járultak hozzá képzésünk sikeréhez.

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, amelynek megvalósítását a Svájci Szövetségi Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása támogatja.

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás