Sikeresen pályázott a Reflex az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, „EFOP-1.3.7-17 - A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével" elnevezésű felhívására. A 2017. december 1-én elindult projekt a Reflex Egyesület és a Pápateszéri Római Katolikus Plébánia konzorciumi együttműködésében valósul meg. Célja a két konzorciumi partner közösségfejlesztési szolgáltatásainak fejlesztésével segíteni a helyi közösségeket a pápateszéri mikrotérségben az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépéssel, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósításával, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosításával.

A projekt kedvezményezettjei:

Reflex Környezetvédő Egyesület – konzorciumi vezető

Pápateszéri Római Katolikus Plébánia – konzorciumi tag

A projekt címe:

HÉT2 - Hit - Hagyomány - Érték - Élmény - Tudás - Természet közösségfejlesztés Pápa­teszéren és mikrotérségében.

A projekt azonosítószáma:

EFOP-1.3.7-17-2017-00196

A szerződött támogatás összege:

43 781 501.- Ft

A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.12.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.02.28.

A támogatás intenzitása:

A projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A projekt tartalma:

A projekt szakmai tevékenységeinek összefoglalása

A projekt első időszakában megvalósul két közösségi tér kialakítása. A közösségi terek infrastrukturális hátteret biztosítanak a közösségek fejlesztéséhez. A közösség fejlesztés keretében négy közösségi kör jön létre a projektben megfogalmazott alapértékekre és a helyi adottságokra alapozva: Malom kör; Teremtésvédelmi kör; KÉK (Környezet-Élmény-Közösség) kör és Lovas kör.

A közösség 80 aktív tagjának részvételével megvalósul a másik főtevékenység: A társadalmi együttélés javítása a pápateszéri mikrotérségben. Ennek további tevékenységei: Mediációs tevékenységeket végzünk, Patakmalom Fesztivál névvel nagyszabású közösségi rendezvényt szervezünk évente, formális civil szervezet hozunk létre a közösségi körök legaktívabb tagjaival, hátránykompenzációs tevékenységeket végzünk.

Ezeken túl még az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:

- A közösségi körök információs napokon mutatkoznak be.

- A közösség érzékenyítése érdekében színjátszó csoportot és lelki napokat szervezünk.

- Tanácsadói szolgáltatást biztosítunk.

- A szabadidő hasznos eltöltéséért malomfeltárást végzünk, túraútvonalakat jelölünk ki és az egyházi ünnepekhez kötődő Élő Betlehemet és Passiójátékot szervezünk.

- Főzőklubot szervezünk a kallódó fiataloknak.

A projekt keretében megvalósul a konzorciumi partner Reflex Környezetvédő Egyesület és Pápateszéri Római Katolikus Plébánia helyi közösségfejlesztési szolgáltatásainak fejlesztése.

A projekt célcsoportja:

A résztvevők száma a felhívás célcsoportja szerint:

- 20 fő roma nemzetiségű;

- 25 fő idős személy;

- 40 fő a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett általános iskolás fiatal;

- 35 fő 50 éven felüli életkorú személy,

- 50 fő pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatal;

- 5 fő egy vagy több eltartottat egyedül nevelő felnőtt.

A megvalósítás ütemterve

I. mérföldkő – 2017. november 1. – 2018. október 31.

A projektmegvalósítás első lépéseként megvalósulnak a tervezett eszközbeszerzések és építés-felújítási munkák, kiválasztásra kerülnek a teljes projektben illetve az első évben közreműködő szakértők. Létrejön a négy közösségi kör, melyekbe az első mérföldkőig legalább 40 fő kapcsolódik be az elsődleges célcsoportból. Megkezdődik több szakmai folyamatos vagy rendszeres tevékenység. Megvalósul a szolgáltatásfejlesztés első szakasza.

II. mérföldkő – 2018. november 1. – 2019. november 30.

Kiválasztásra kerülnek a projekt második évében közreműködő szakértők. Létrejön és regisztrál a közösségi körök alapján létrehozott formális civil szervezet. A közösségfejlesztési folyamatokba legalább 60 fő kapcsolódik be az elsődleges célcsoportból. Megkezdődik vagy folytatódik több szakmai folyamatos vagy rendszeres tevékenység. Megvalósul a szolgáltatásfejlesztés második szakasza, elkészül a fejlesztési program.

III. mérföldkő – 2019. december 1. – 2021. február 28.

Kiválasztásra kerülnek a projekt harmadik évében közreműködő szakértők. A közösségfejlesztési folyamatokba legalább 75 fő kapcsolódik be az elsődleges célcsoportból. Folytatódnak a szakmai folyamatos vagy rendszeres tevékenységek. Megvalósul a szolgáltatásfejlesztés harmadik szakasza, feláll a szolgáltatási rendszer.

IV. mérföldkő – 2021. március 1. – 2022. február 28.

Kiválasztásra kerülnek a projekt negyedik évében közreműködő szakértők. A közösségfejlesztési folyamatokba legalább 80 fő kapcsolódik be az elsődleges célcsoportból. Folytatódnak és befejeződnek a szakmai folyamatos vagy rendszeres tevékenységek. Megvalósul a szolgáltatásfejlesztés utolsó szakasza a felülvizsgálat. Fizikailag befejeződik a pályázat.

További információk a projektről!

 

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás