Manapság szinte már minden iskola szervez a környezetvédelem témaköreihez kapcsolódó témahetet. Közkedvelt, könnyen feldolgozható kérdések többek közt a hulladék, az energia, a klímavédelem, vagy a különféle jeles napokhoz köthető témák. Ezúttal egy olyan útmutatót készítettünk, mely segítséget nyújt azoknak az iskoláknak, pedagógusoknak, civil szervezeteknek, akik egy szintén fontos, bár kissé elhanyagolt kérdéskört, a városi zöldterületek védelmét, azok fontosságát kívánják feldolgozni egy-egy ilyen témahét keretében. A zöldfelület-tudatossági akcióhetek szakmai háttéranyagának összeállításához felhasználtuk saját tapasztalatainkat, valamint összegyűjtöttük a megismerhető jó gyakorlatokat is. Tájékoztatást nyújtunk benne a zöldfelületek témájának gyakorlati megközelítésének lehetőségeiről a környezeti nevelésben, továbbá mintákat kínálunk a gyerekekkel végezhető játékos gyakorlati feladatokra, kreatív foglalkozásokra, a különféle akciólehetőségekre.

Bővebben...

A Reflex Környezetvédő Egyesület a városi zöldterületek fontosságát hangoztató, azokat népszerűsítő programjának keretében egy vetélkedőre hívta volna a győri általános iskolásokat idén ősszel. Sajnos azonban az élet közbeszólt, a vírusjárvány miatt kialakult helyzetben rendezvényeinkkel nem juthatunk el az oktatási intézményekbe. Egyesületünk erre reagálva egy olyan megoldást dolgozott ki, mellyel ilyen körülmények között is végezhetjük szemléletformáló tevékenységeinket a győri iskolákban. Egy on-line vetélkedőt szervezünk Győr város általános iskoláiban tanuló 10-14 éves diákok 3 fős csoportjai számára.

Bővebben...

A Reflex Környezetvédő Egyesület az Agrárminisztérium Zöld Forrás PTKF/543/2018 számú projekt keretében elkészült egy szakmai segédanyag, mely és a városi fák védelméről szól. Elsősorban a téma hatályos jogi szabályozásáról, annak kihasználható illetve kihasználásra váró jogi kapcsolódási pontjairól. Úgy mellékesen megjelennek az anyagban a más jogágakban fellelhető, jogérvényesítést segítő rendelkezések és a jogérvényesítés civil tapasztalatai is. A segédanyag, mely honlapunkról letölthető, három részből épül fel. Az első rész a „favédelmi ügyekben” lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás menetét, szabályait mutatja be, a második fejezetet azoknak a képviselő testületeknek szánjuk, akik saját önkormányzati rendelettel kívánják szabályozni a köz- és a magánterületeken álló fák védelmét. A harmadik rész a fák védelméhez jelenleg rendelkezésre álló egyéb jogszabályi rendelkezéseket mutatja be, azért, hogy favédelmi beadványainkhoz, jogorvoslatainkhoz könnyebb lehessen kikeresni a hivatkozási alapot.

Mellékletek:
FájlFájlméret
Fájl letöltése (Szakmai háttéranyag a települési fák védelméhez.pdf)Szakmai háttéranyag a települési fák védelméhez.pdf834 kB

Bővebben...

A Reflex Környezetvédő Egyesület javaslatot tett Győr Megyei Jogú Város jegyzőjének a győri 4409/1 helyrajzi számú ingatlanon, a Bartók Béla úton található Bartók-emlékmű mellett álló közönséges platán (Platanus x acerifolia) helyi egyedi természeti értékké nyilvánítására. A kb. 100 éves platán fa Győr egyik jelentős természeti öröksége. A javaslattétel során az indoklásunkban felhívtuk a figyelmet a fa ökológiai, dendrológiai, esztétikai, történeti értékeire. Azt gondoljuk, hogy egy önkormányzatnak a saját érdeke, hogy megóvja a területén található értékeket, tudatában legyen a birtokában lévő értékekben rejlő lehetőségeknek. Meggyőződésünk, hogy Győr város területén több olyan érték is található, mely védelemre érdemes.

Bővebben...

A Reflex Környezetvédő Egyesület új honlapot hozott létre annak érdekében, hogy erősítse a győri lakosok zöldfelület-tudatosságát. A gazdag tartalommal bíró honlapon olyan információk találhatók a városi fákról, mint a fák értéke, annak kiszámítása, hogyan védhetjük meg azokat közösségben, a fák kezeléséről, pótlásáról. Bemutatja a települési zöldfelületekhez kapcsolódó jó példákat. Továbbá egy térképet is tartalmaz, mely folyamatos feltöltés, fejlesztés mellett mutatja a városban található zöldterületi értékeket. A honlap a fasvaros.hu címen érhető el. A honlap a Reflex Környezetvédő Egyesület „Közösségben a városi fákért” elnevezésű programjának keretében készült el.

Bővebben...

Egyesületünk megalapításától hangsúlyozta Győr város parkjainak megóvását, rendszeres ápolásuk szükségességét és védettségük megvalósítását. Annak ellenére, hogy hazánk egyik legkisebb zöldterületi arányával „büszkélkedhet” városunk, ez a helyzet csak romlott az elmúlt években. Most is egy újabb beruházás okoz jelentős károkat a város még meglévő apró ékkövén, a Bem téren. A fák, bokrok, virágágyások és gyepterület helyén futópályát építenek. A Reflexhez érkező lakossági panasz, felháborodás sokasága igazolja a beavatkozás szükségtelenségét.

Bővebben...

Évtizedes hagyomány a Bakony növény- és állatvilágának, vizeinek és földtani értékeinek egy-egy pillanatát bemutató vándor fotókiállítás megnyitója. A természeti sokszínűséget a fotóstáborunkban résztvevők sokszínű képeivel mutattuk be a pápateszéri polgármesteri hivatal dísztermében. A legszínesebb Reflexes rendezvényt Nagy Péter, a Reflex munkatársa és Kerekes Zoltán helyi plébános nyitotta meg a szépszámú vendég, érdeklődő, látogató részére. A kiállítás anyaga a korábbi éveknek megfelelően, az ősztől tovább utazik (Budapest, Győr, Székesfehérvár).

Bővebben...

Régi tervünk vált valóra az elmúlt napokban, ha egyelőre csak vendégként is, de végre háziállatok is vannak a pápateszéri ökológiai központunk közel kéthektáros területén. Július 31-től augusztus 7-ig - a 10. Pápateszéri

Természetfotós Tábor időtartama alatt - egy szamár, egy csikó és hét racka juh "lakik" nálunk, a kerékpártároló mögötti bokros, fás részen.
Az állatok fogadásának előfeltétele volt, hogy megfelelő méretű, 16 x 16 méteres karámot és egy kisebb fedett hajlékot építsünk, amit később villanypásztorral egészítünk ki a legelő állatoknak.

Bővebben...

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás