Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinálásával, a Svájci-Magyar Együttmű­kö­dé­si Program társfinanszírozásával megvalósuló programban Egyesületünk a HUMUSZ Szövetség segítségével a nyugat-dunántúli régió regionális forrásközpontjaként ingyenes információs napot szervezett 2014. június 27-én, a Győr-Moson-Sopron megyei óvodák számára, ahol tájékoztattuk azokat arról, hogy az ingyenes információs napok szervezésén túl, útmutatók, segédanyagok, személyes tanácsadások és térítésmentes, akkreditált képzések révén szeretnénk segítséget nyújtani a munkájukhoz.

Az információs nap helyszínéül a győrszentiváni Móricz Zsigmond Általános Iskolát választottuk, mint egy - a környezeti nevelés terén - példaértékű tevékenységet folytató oktatási intézményt. Bár a június végi időpont nem volt túl kedvező ahhoz, hogy nagyszámú érdeklődő vegyen részt a programunkon, ennek ellenére is kellő számban jelentek meg a rendezvényünkön a megyében működő óvodák képviselői, pedagógusai, szakértői, a szemléletformálással foglalkozó szakemberei, valamint önkéntesei és más civil érdeklődők.

A szakmai rendezvény Horváth Ferenc, a Reflex Környezetvédő Egyesület elnökének köszöntő beszédével indult, aki röviden tájékoztatta a megjelenteket az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. programjáról.

Az első előadó Némethné Kavecsánszki Alexandra, a HUMUSZ Szövetség munkatársa volt. Előadásában - miután bemutatta a szervezetet, amelyet képviselt - beszélt a ZÖLD ÓVODA Programról és bemutatta magát a címpályázatot. Tájékoztatta az érdeklő­dőket a zöld óvoda hálózat hazai jellemzőiről, a címpályázat hátteréről, valamint arról, hogy az elnyert cím milyen előnyökkel jár. Ismertette a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat, megpróbált választ adni a leggyakrabban felmerülő kérdésekre, továbbá igyekezett részletesen bemutatni azt, hogy milyen további szakmai segítséget kaphatnak a regionális forrásközpontoktól a pályázatot benyújtani szándékozó intézmények.

A szünet után a program két, a címet már korábban elnyert zöld óvoda bemutatásával folytatódott. Elsőként Müllerné Nagy Krisztina a fővárosi Magonc óvodát, majd Molnár Imréné, óvodavezető a tényői Napközi Otthonos Óvodát mutatta be.

A továbbiakban a rendezvény a címpályázatok során felmerülő nehézségek, akadályok köré szerveződött műhelymegbeszélésként folytatódott. A résztvevő óvodák röviden bemutatták saját óvodájukat is, és a már korábban pályázók megosztották tapasztalataikat arról, hogy milyen nehézségekkel találták magukat szemben a pályázás során. A műhelymunka során aktív beszélgetés alakult ki a résztvevők között, amelynek során sok hasznos tanácsot, ötletet adtak egymásnak.

Újabb rövid szünet után zárásként egy színes előadást hallhatunk a Natura 2000 területekről, hiszen a program a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának növelése mellett külön elemként azt is célként tűzte ki, hogy növekedjen a Natura 2000-es területek ismertsége. Lajtmann Józsefnek, a Reflex Környezetvédő Egyesület munkatársának előadása, melyben bemutatta Natura 2000 programot és a régió Natura 2000 területeit, minden résztvevő számára tartalmazott érdekes, akár új információkat is.

Az információs nap programjának két szünetében környezet- és egészségtudatos büfét üzemeltettünk. Próbáltunk odafigyelni arra, hogy a büfénkben hulladék egyáltalán ne keletkezzen.

A vendégeink számára a szünetekben egy Zöld kiállítást is szerveztünk. A kiállítás hátterét a helyi ökoiskola tanulói által készített alkotások adták.

A Reflex Egyesület felvonultatta a pedagógusok számára érdekes, jól használható kiadványait, brosúráit, szórólapjait, valamint vittünk egy válogatást más szervezetek kiadványiból. A Natura 2000 témához kapcsolódva is vittünk némi szakirodalmat az érdeklődők számára, illetve vittünk a Győr-Moson-Sopron megye védett területei bemutató térképeket is.

Kiállítóként megjelent az Ökológiai Stúdió Alapítvány is, melynek tevékenysége szintén a felnövekvő generáció környezeti nevelésének segítésére irányul. Az alapítvány kiállította a saját - elsősorban a papír újrafelhasználásáról szóló - kiadványait, és bemutatta az érdeklődőknek a saját fejlesztésű papírtégla-készítő gépét, valamint kiállítottak néhány korábban készített papírtéglát is.

A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség környezetvédelmi üzeneteivel ellátott molinókkal jelent meg.

Számos kiadványával vett részt a rendezvényünkön a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület is.

Ezen kívül még a helyi kommunális szolgáltató, a Győr-Szol Zrt. is jelen volt kiállítási anyagával.

A rendezvényen egy értékelőlap segítségével próbáltuk megítéltetni minden résztvevővel, hogy mennyire volt elégedett. A lapokon jelzett válaszokat összesítettük, és annak alapján elmondható, hogy a résztvevők többsége hasznosnak ítélte az információs napot.

Reményeink szerint mindent összevetve a rendezvény segítette a különböző címekre pályázó intézmények képviselőinek felkészülését, és talán sikeresen járult hozzá ahhoz, hogy a nyugat-dunántúli régióban bővüljön a Zöld óvodák hálózata.

Győr, 2014. június 27.

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás