Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinálásával, a Svájci-Magyar Együttmű­kö­dé­si Program társfinanszírozásával megvalósuló programban egyesületünk ingyenes információs napot szervezett 2014. június 27-én, a Győr-Moson-Sopron megyei iskolák számára, ahol tájékoztattuk azokat arról, hogy a Reflex az ingyenes információs napok szervezése mellett, útmutatók, segédanyagok, személyes tanácsadások és térítésmentes, akkreditált képzések révén szeretne segítséget nyújtani a munkájukhoz.

A délutáni kezdés, valamint az, hogy június végére, az iskolai nyári szünet kezdetére szerveztük az információs napot, nem volt túlságosan csábító a jelentkezők számára. Ennek ellenére is a megyében működő iskolák képviselői, pedagógusai, szakértői, a szemléletformálással foglalkozó szakemberei kellő számban jelentek meg a rendezvényünkön. Az információs nap helyszínéül nem véletlenül választottuk a győrszentiváni Móricz Zsigmond Általános Iskolát, hiszen egyrészt ökiskola címmel rendelkezik, másrészt - a környezeti nevelés terén – több éve végez olyan sikeres tevékenységet, amely példaértékű lehet a bármely más oktatási intézmény számára is. A rendezvényünkre a megyében található valamennyi ökoiskola mellett meghívást kaptak azon iskolák is, akik az előzetes regisztráció során jelezték, hogy részt vennének a programon.

A négy órás időtartamú program a vendégeink regisztrációja után egy rövid köszöntő beszéddel indult. Horváth Ferenc, a Reflex Környezetvédő Egyesület elnöke röviden tájékozatta a megjelenteket az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. programjáról.

A szakmai program Némethné Kavecsánszki Alexandrának, a HUMUSZ Szövetség munkatársának előadásával kezdődött. Miután a Humusz képviselője röviden bemutatta a szervezetet, amelyet képviselt - beszélt az ÖKOISKOLA Programról és bemutatta magát a címpályázatot. Tájékoztatta az érdeklő­dőket az ökoiskola hálózat hazai jellemzőiről, a címpályázat hátteréről, valamint arról, hogy az elnyert cím milyen előnyökkel jár. Ismertette a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat, megpróbált választ adni a leggyakrabban felmerülő kérdésekre, továbbá igyekezett részletesen bemutatni azt, hogy milyen további szakmai segítséget kaphatnak a regionális forrásközpontoktól a pályázatot benyújtani szándékozó intézmények.

A folytatásban bemutatkozott egy, a címet már korábban elnyert ökoiskola. Természetesen a helyszínválasztásunk miatt nem is jöhetett szóba más, minthogy a győrszentiváni Móricz Zsigmond Általános Iskolát mutassuk be. Ezzel is az volt a célunk, hogy a jelenlévők számára jó gyakorlatokat mutassunk be, melyekből maguk is meríthetnek ötleteket saját munkájukhoz. A tartalmas, színes képekkel illusztrált előadást Kotrics Andrea, a házigazda ökoiskola vezetője, valamint munkatársa, Fátrainé Csanaki Éva prezentálta.

Ez után a rendezvény műhelymegbeszéléssé alakult át, amely során a résztvevő iskolák pár mondatban bemutatták saját intézményüket is, illetve a már korábban valamilyen címre pályázó iskolák igyekeztek megosztani tapasztalataikat arról, hogy a címpályá­zatok során milyen nehézségekkel találták magukat szemben, milyen akadá­lyok merültek fel. A műhelymunka rendkívül hasznosnak bizonyult, hiszen annak során kialakult igen aktív beszélgetésben sok hasznos tanácsot, ötletet adtak egymásnak a résztvevő iskolák képviselői.

A program zárásaként egy újabb színes előadást tekinthettek meg a résztvevők. Lajtmann József, a Reflex Környezetvédő Egyesület munkatársa előadásában bemu­tatta Natura 2000 programot és a régió Natura 2000 területeit. Erre azért is volt szükség, mert a program a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának növelése mellett külön célként tűzte ki a Natura 2000-es területek ismertségének növelését. Előadásában arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy hamarosan elkészül a Natura 2000 területekről szóló régió specifikus segédanyag is, amelyet bizonyára mindenki számára hasznos lesz.

Az információs nap programpontjai között két szünetet tartottunk. A 2x20 perces pihenőidőben környezet- és egészségtudatos büfével vártuk vendégeinket. A szendvicsek elkészítéséhez helyi termelőktől beszerzett zöldségeket kínáltunk. Vendégeinket Fair Trade kávéval kínáltunk, illetve szénsav­men­tes vízként csapvizet, szénsavas vízként 25 literes ballonból szódát szolgáltunk fel. Próbáltunk odafigyelni arra, hogy a büfénkben hulladék egyáltalán ne keletkezzen.

A szünetekben egy Zöld kiállítást is szerveztünk a vendégeink számára. A kiállítás hátterét a helyi ökoiskola diákjai által készített alkotások adták.

A Reflex Egyesület a kiállításon a felvonultatta a pedagógusok számára érdekes, jól használható kiadványait, brosúráit, szórólapjait, valamint vittünk egy válogatást más szervezetek kiadványiból is. Vittünk újrapapír füzeteket, és bemutatkozó szórólapokat is (a Reflexről, a bakonyi oktatóközpontunkról).

A Natura 2000 témához kapcsolódva is kínáltunk szakirodalmat az érdeklődők számára, illetve bemutattuk a Győr-Moson-Sopron megye védett területei bemutató térképeket is.

Kiállítóként megjelent a felnövekvő generáció környezeti nevelését segítő Ökológiai Stúdió Alapítvány is, amely elhozta a saját - elsősorban a papír újrafelhasználásáról szóló - kiadványait, és bemutatta az érdeklődőknek a saját fejlesztésű papírtégla-készítő gépét, valamint kiállított néhány korábban készített papírtéglát is.

A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség környezetvédelmi üzeneteivel ellátott molinókkal jelent meg.

Számos, érdekes kiadványával részt vett a rendezvényünkön a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület is.

Ezen kívül még a helyi kommunális szolgáltató, a Győr-Szol Zrt. is jelen volt kiállítási anyagával.

Kiállított kiadványok között megtalálható volt Móricz Zsigmond Általános Iskola saját kivitelezésben elkészített tanösvényét bemutató brosúra is.

További kiegészítő programelemként házigazdánk, Kotrics Andrea egy rövid séta keretében mutatta be az érdeklődőknek az iskola saját fűszer- és iskolakertjét, a komposztálót, továbbá az iskolaudvar további érdekességeit, melyek szintén több résztvevőnek adtak ötleteket saját iskolaudvaruk fejlesztéséhez.

Annak érdekében, hogy visszajelzést kapjunk rendezvény sikeréről, hatásosságáról, egy rendezvény-értékelőlapot töltettünk ki minden résztvevővel. Az így kapott válaszokból, az összesítés után az derült ki, hogy a vendégeink többsége hasznosnak ítélte az információs napot.

Bízunk benne, hogy a rendezvényünk segítette a különböző címekre pályázó intéz­mé­nyek képviselőinek felkészülését, és sikerrel járult hozzá ahhoz, hogy tovább bővüljön az ökoiskolák hálózata a nyugat-dunántúli régióban.

Győr, 2014. június 27.

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás